Monika

Tantra je mostem mezi živočišností-pudovostí-dravostí a citem-láskou-duchovnem. Je to tanec mezi těmito dvěma polaritami. Při masáži vás seznámím s mapou vašeho těla a zažehnu ve vás jiskru života.